Το δεύτερο γράμμα


Ποιο είναι το δεύτερο γράμμα της αλφαβήτου;

Το λάμδα (λ)!
Το δεύτερο γράμμα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Νοέμβριος 16th, 2017 από grifoi.gr