Γρίφος με τρεις αριθμούς


7 -> 56

5 -> ;

6 -> 36

4 -> ;

;  -> 32

Βρες τους τρεις αριθμούς που αντιστοιχούν στις θέσεις των ερωτηματικών.

Απάντηση γρίφου

Γρίφος με τρεις αριθμούς Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Ιούλιος 22nd, 2017 από MixalisR