Πέντε δάχτυλα


Έχω πέντε δάχτυλα αλλά δεν έχω κόκαλα. Τι είμαι;

Γάντι!
Πέντε δάχτυλα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Ιανουάριος 3rd, 2018 από grifoi.gr