Σήμα κατατεθέν


Το ύψος μου υπερβαίνει το πλάτος μου, όταν έχω «αντίπαλο» πηγαίνω μόνο ευθεία, είμαι πόλη της Ελλάδας αλλά και το σήμα κατατεθέν μιας άλλης! Τι είμαι;

Απάντηση γρίφου

Σήμα κατατεθέν Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Ιούλιος 15th, 2017 από MixalisR