Άθροισμα ηλικιών


Το άθροισμα των ηλικιών των:

Μενέλαου και Σοφίας είναι 50,

Λίνας και Μενέλαου 58,

Σοφίας και Λίνας 62.

Ποια είναι η ηλικία του καθενός;

Μενέλαος 23, Σοφία 27, Λίνα 35
Άθροισμα ηλικιών Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 9 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr