Τελική βαθμολογία 5ου διαγωνισμού


Τέλος του 5ου διαγωνισμού! Συγχαρητήρια στο νικητή «npapad» και σε όσους έλαβαν μέρος!

Η τελική βαθμολογία του 5ου διαγωνισμού:

Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα έχουν μηδέν βαθμούς.