Τελική βαθμολογία 6ου διαγωνισμού


Τέλος του 6ου διαγωνισμού! Συγχαρητήρια στο νικητή «lost» και σε όσους έλαβαν μέρος!

Η τελική βαθμολογία του 6ου διαγωνισμού:

Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα έχουν μηδέν βαθμούς.