Τελική βαθμολογία 7ου διαγωνισμού


Τέλος του 7ου διαγωνισμού! Συγχαρητήρια στο νικητή «PikosApikos» και σε όσους έλαβαν μέρος!

Η τελική βαθμολογία του 7ου διαγωνισμού:

Τα ονόματα εμφανίζονται βάση βαθμών και κατόπιν βάση αλφαβητικής σειράς. Τα άτομα που δεν αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα έχουν μηδέν βαθμούς.