Σήμα κατατεθέν


Το ύψος μου υπερβαίνει το πλάτος μου, όταν έχω «αντίπαλο» πηγαίνω μόνο ευθεία, είμαι πόλη της Ελλάδας αλλά και το σήμα κατατεθέν μιας άλλης! Τι είμαι;

Πύργος..!
Σήμα κατατεθέν Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 8 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr