Αινίγματα


αινίγματα ενίγματα αινήγματα αινίγματα ενήγματα αινίγμτα ενήγματα αινιάγματα ενίγματα αινήγματα αινίγμτα αινίγματα αινιάγματα ενήγματα ενίγματα ενήγματα αινίγμτα ενίγματα αινήγματα αινίγματα ενίγματα αινήγματα αινιγμάτα αινιάγματα ενίγματα αινίγματα αινήγματα αινίγμτα ενήγματα αινίγματα αινίγμτα αινιάγματα ενίγματα ενίγματα αινήγματα αινίγματα ενήγματα αινιάγματα αινίγματα αινιγμάτα αίνιγμαμα

Πόσες φορές είναι παραπάνω, σωστά γραμμένη, η λέξη «αινίγματα»;

8 φορές!
Αινίγματα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr