Από την Κρήτη


Ο κ. Μανώλης ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη, θέλει να δώσει το λάδι που του έχει απομείνει σε τρεις φίλους του. Έχει 21 δοχεία, από τα οποία τα 7 είναι γεμάτα, τα άλλα 7 είναι μέχρι τη μέση και τα άλλα 7 είναι άδεια.

Ο κ. Μανώλης θέλει να δώσει σε όλους τον ίδιο αριθμό δοχείων και την ίδια ποσότητα λάδι. Πως θα το κάνει αυτό;

Στον έναν θα δώσει 2 γεμάτα δοχεία, 3 μισά δοχεία και 2 άδεια, στον άλλον δώσει 3 γεμάτα δοχεία, 1 μισό δοχείο και 3 άδεια και στον τελευταίο θα δώσει τα υπόλοιπα 2 γεμάτα δοχεία, 3 μισά δοχεία και 2 άδεια.
Από την Κρήτη Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr