Καταστρέφομαι όταν σε υπηρετώ


Η ζωή μου μπορεί να μετρηθεί σε ώρες,

καταστρέφομαι όταν σε υπηρετώ,

λεπτό είμαι γρήγορο,

χοντρό είμαι αργό,

ο άνεμος είναι εχθρός μου.

Τι είμαι;

Κερί!
Καταστρέφομαι όταν σε υπηρετώ Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 15 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr