Κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός


ΖΑ+ΗΑ=ΕΔ

ΒΕ+ΖΗ=ΕΓ

ΕΑ-ΗΕ=ΗΖ

ΒΔ+ΗΔ=ΑΔ

ΒΓ-ΗΓ=ΖΔ

Κάθε γράμμα, είναι και ένας αριθμός από το μηδέν (0) έως και το έξι (6). Βρες ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο κάθε γράμμα έτσι ώστε να βγαίνουν σωστές οι πράξεις.

A=5, B=3, Γ=6, Δ=0, Ε=4, Ζ=1 και Η=2.
Κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 1 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr