Όποιος το γνωρίζει, δεν το θέλει


Όποιος το κάνει, λέει πως δεν το έκανε,

όποιος το παίρνει, δεν το ξέρει,

όποιος το γνωρίζει, δεν το θέλει.

Τι είναι;

Πλαστό χρήμα!
Όποιος το γνωρίζει, δεν το θέλει Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Νοέμβριος 16th, 2017 από grifoi.gr