Πάντα πρώτη


Πάντα πρώτη και ποτέ τελευταία.
Χωρίς αυτήν τίποτα ποτέ δεν τελειώνει.
Χωρίς αυτήν τίποτα ποτέ δεν μπορεί να ξεκινήσει.
Τι είναι;

H αρχή!
Πάντα πρώτη Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr