Πιο πολύτιμη από χρυσό


Πιο πολύτιμη από χρυσό, αλλά δεν μπορεί να αγοραστεί,
δεν πωλείται κάπου, μόνο κερδίζεται με προσπάθεια,
αν σπάσει μπορεί και πάλι να επιδιορθωθεί,
μετά τη γέννηση μπορεί να ξεκινήσει και με το θάνατο τελειώνει.
Τι είναι;

Η φιλία!
Πιο πολύτιμη από χρυσό Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr