Ποια λέξη είμαι;


Αν δε με πειράξεις, θα ξεσπάσω.
Αν μου βγάλεις το πρώτο γράμμα, μπορεί και να σε φτύσω.
Αν μου βγάλεις και το δεύτερο γράμμα είμαι αλλιώς το «αν».
Αν μου βγάλεις και το τρίτο γράμμα, θα σε φιλήσω.
Αν μου βγάλεις και το τέταρτο γράμμα, θα φωνάξω από πόνο, τρόμο ή θαυμασμό.
Ποια λέξη είμαι;

Η λέξη «κλάμα»!
Ποια λέξη είμαι; Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr