Πολύχρωμα σπίτια


Μέσα σε ένα πράσινο σπίτι, υπάρχει ένα άσπρο σπίτι. Μέσα στο άσπρο σπίτι, υπάρχει ένα κόκκινο σπίτι. Μέσα στο κόκκινο σπίτι, υπάρχουν πολλά μωρά.

Τι είναι;

Το καρπούζι!
Πολύχρωμα σπίτια Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr