Στην ίδια σειρά


Έχετε τους παρακάτω αριθμούς: «123456789». Πως θα βγάλετε αποτέλεσμα «100» χωρίς να τους αλλάξετε σειρά; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση ανάμεσα από κάθε αριθμό (π.χ. 1×2+3+4+5/6+7+8-9). Θυμηθείτε, πρέπει να μείνουν στην ίδια σειρά!!!

1+2+3+4+5+6+7+(8×9)=100
Στην ίδια σειρά Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr