4000 χρόνια μετά


Συνέβη στα μέσα του 20ου αιώνα και πρόκειται να ξανασυμβεί μετά από περίπου 4000 χρόνια. Τι είναι;

Το έτος 1961 μπορεί να αναγνωσθεί και ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, αυτό θα συμβεί και πάλι το 6009!
4000 χρόνια μετά Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr