6 πρόσωπα


Έχει 6 πρόσωπα, αλλά δεν έχει στόμα και μύτη,
έχει 21 μάτια, αλλά δεν μπορεί να δει. Τι είναι;

Ζάρι!
6 πρόσωπα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr