Ακατάλληλα για ανηλίκους


Μόνο μου είμαι 21, με έναν φίλο μου είμαι 20 και όταν μαζευόμαστε τρία μαζί είμαστε ακατάλληλα για ανηλίκους. Τι είμαι;

Το γράμμα «Χ». Στο ελληνικό αλφάβητο είναι το 21ο γράμμα, στα λατινικά το «ΧΧ» είναι το είκοσι και τέλος το «ΧΧΧ» χρησιμοποιείτε ως ετικέτα σε ακατάλληλες ταινίες.
Ακατάλληλα για ανηλίκους Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr