Ανεβαίνει, κατεβαίνει


Ανεβαίνει, κατεβαίνει, στην ίδια θέση μένει.

Τι είναι;

Η κυλιόμενη σκάλα!
Ανεβαίνει, κατεβαίνει Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr