Αριθμός ερωτηματικό


7180

5243

6372

918?

Σύμφωνα με την παραπάνω ακολουθία, ποιος αριθμός πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό;

Το 2! Το άθροισμα των δύο πρώτων αριθμών είναι ίσο με το άθροισμα των δύο τελευταίων αριθμών.
Αριθμός ερωτηματικό Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 1 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr