Αρκετό για δύο


Είμαι πάρα πολύ για έναν, αρκετό για δύο, αλλά τίποτα σε τρεις. Τι είμαι;

Μυστικό!
Αρκετό για δύο Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr