Χιλιάδες γράμματα


Ξεκινάει από «Τ» τελειώνει σε «Ο» και έχει χιλιάδες γράμματα. Τι είναι;

Το ταχυδρομείο!
Χιλιάδες γράμματα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr