Δεν μπορούμε να κάνουμε


Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει μεταξύ δύο ανδρών, ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα, αλλά όχι μεταξύ δύο γυναικών;

Η εξομολόγηση!
Δεν μπορούμε να κάνουμε Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr