Δεν μπορούμε να τη δώσουμε


Όταν τη ζητάμε δεν μπορούμε να τη δώσουμε και όταν τη δίνουμε δεν μπορούμε να τη ζητήσουμε. Ποια είναι;

Η βοήθεια!
Δεν μπορούμε να τη δώσουμε Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr