Έχω και δεν έχω


Έχω δάση, αλλά όχι δέντρα. Έχω πολλές λίμνες, αλλά όχι νερό. Έχω πόλεις και χωριά, αλλά όχι σπίτια. Τι είμαι;

Χάρτης!
Έχω και δεν έχω Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr