Γρίφος με τρεις αριθμούς


7 -> 56

5 -> ;

6 -> 36

4 -> ;

;  -> 32

Βρες τους τρεις αριθμούς που αντιστοιχούν στις θέσεις των ερωτηματικών.

35, 20, 8! Οι αριθμοί αριστερά πολλαπλασιάζονται, κατά σειρά, με τους αριθμούς 8,7,6,5 και 4.
Γρίφος με τρεις αριθμούς Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 1 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr