Είναι πάντα κοντά


Δεν είμαστε άτομα ούτε πράγματα, αλλάζουμε τέσσερις φορές το χρόνο και μία από μας είναι πάντα κοντά.

Οι εποχές!
Είναι πάντα κοντά Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr