Υποτάσσεται στους νόμους


Υποτάσσεται στους νόμους, αλλά είναι και πάρα πολύ βρώμικος.

Ποιος είναι;

Ο υπόνομος!
Υποτάσσεται στους νόμους Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr