Μεγάλη αρκούδα


Ένας άνδρας χτίζει ένα σπίτι σε σχήμα ορθογώνιο. Όλες οι πλευρές κοιτάνε νότια. Μια μεγάλη αρκούδα περπατάει έξω από το σπίτι. Τι χρώμα είναι η αρκούδα και γιατί;

Η αρκούδα είναι λευκή, διότι το σπίτι είναι χτισμένο στο Βόρειο Πόλο.
Μεγάλη αρκούδα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 15 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr