Μετατροπή του 9 σε 6


Εδώ βλέπεις τον αριθμό 9, γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες:   ΙΧ

Μπορείς να το μετατρέψεις σε 6 χαράζοντας μία συνεχόμενη γραμμή και δίχως να σηκώσεις το μολύβι;

SIX
Μετατροπή του 9 σε 6 Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr