Μόνο δύο δοχεία


Πως μπορούμε να μετρήσουμε 6 λίτρα νερό, χρησιμοποιώντας μόνο δύο δοχεία, α) ένα των 4 λίτρων και β) ένα των 9 λίτρων;

Γεμίζουμε το «β» δοχείο και αδειάζουμε 4 λίτρα στο «α», μένουν 5 λίτρα στο «β», στη συνέχεια αδειάζουμε το «α» και το ξαναγεμίζουμε με άλλα 4 λίτρα από το «β», έτσι μένει 1 λίτρο στο «β», μετά αδειάζουμε πάλι το «α» και βάζουμε μέσα το 1 λίτρο από το «β», τέλος γεμίζουμε το «β» και αδειάζουμε στο «α» 3 λίτρα γιατί τόσα χωράει, έτσι μας μένουν 6 λίτρα στο δοχείο «β».
Μόνο δύο δοχεία Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr