Όσο υπάρχω


Όσο περισσότερο υπάρχω, τόσο λιγότερο βλέπεις. Τι είμαι;

Το σκοτάδι!
Όσο υπάρχω Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr