Ούτε ακούω ούτε μιλώ


Μπορεί να είμαι μεγάλος μα και μικρός! Για μένα πολλοί θέλουν να μάθουν χωρίς εγώ να το ζητώ! Αφού ούτε ακούω ούτε μιλώ!
Τι είμαι;

Ο δρόμος!
Ούτε ακούω ούτε μιλώ Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr