Πάνω στα άλογα είναι ψηλότερη


Πάνω στα άλογα είναι ψηλότερη, μα όταν μείνει αχρησιμοποίητη είναι χαμηλότερη και από γουρούνι. Τι είναι;

Η σέλλα!
Πάνω στα άλογα είναι ψηλότερη Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr