Πέντε δάχτυλα


Έχω πέντε δάχτυλα αλλά δεν έχω κόκαλα. Τι είμαι;

Γάντι!
Πέντε δάχτυλα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr