Πέντε διάσημες


Σηματοδοτεί την αρχή και το τέλος,

στη μουσική υπάρχουν πέντε διάσημες,

με δίαιτα και με γυμναστική τη φτιάχνεις.

Τι είναι;

Γραμμή!
Πέντε διάσημες Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr