Ποιο γράμμα λείπει;


Ε – Δ – Τ – Τ – ?

Ποιο γράμμα μπαίνει στη θέση του ερωτηματικού;

Αυτά τα γράμματα είναι τα αρχικά των αριθμών: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα … η απάντηση είναι Π γιατί ακολουθεί το πέντε.
Ποιο γράμμα λείπει; Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr