Ποιος αριθμός λείπει


Ποιος αριθμός λείπει από την παρακάτω ακολουθία;
25 -> 37 -> 410 -> ? -> 820

Το 614! Το 6 είναι η διαφορά του 4 με το 10 και το 14 είναι το άθροισμα του 4 με το 10.
Ποιος αριθμός λείπει Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: Νοε 14th, 2017 από grifoi.gr