Πολλές ιστορίες


Ποιο κτίριο έχει τις πιο πολλές ιστορίες;

Η βιβλιοθήκη!
Πολλές ιστορίες Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr