Ποτέ δε φτάνει


Συνέχεια έρχεται μα ποτέ δε φτάνει. Τι είναι;

Το αύριο!
Ποτέ δε φτάνει Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr