Σε ποια κατεύθυνση


Έστω ότι το Β είναι βορειοανατολικά του Δ, το Α βορειοανατολικά του Γ, το Γ δυτικά του Δ, το E νοτιοδυτικά του Δ και νότια του Γ και τέλος το Α είναι βόρεια του Δ.
Σε ποια κατεύθυνση του Ε βρίσκεται το Β;

Το Β είναι βορειοανατολικά το Ε!
Σε ποια κατεύθυνση Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr