Συγκεκριμένη σειρά


Οκτώ – Τρία – Επτά – Δέκα

Μπορείς να βρεις με ποια λογική έχουν τοποθετηθεί οι αριθμοί σε αυτήν την συγκεκριμένη σειρά;

Η πρόσθεση των γραμμάτων της κάθε λέξης καθορίζει τη σειρά. Από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Εφόσον Α=1, Β=2, Γ=3, Δ=4 … Το Οκτώ=68, το Τρία=46, το Επτά=41 και τέλος το Δέκα=20.
Συγκεκριμένη σειρά Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr