Σωστός αριθμός


5, 12, 26, 47, ?

Σύμφωνα με την παραπάνω ακολουθία, ποιος είναι ο σωστός αριθμός, που μπορεί να αντικαταστήσει το ερωτηματικό;

Το 75! Διότι 5+(7*1)=12, 12+(7*2)=26, 26+(7*3)=47 και τέλος 47+(7*4)=75.
Σωστός αριθμός Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr