Τετράδα γραμμάτων


ΕΜΕΛ, ΓΟΓΕ, ΙΛΙΣ, ?
Ποια τετράδα γραμμάτων ακολουθεί και γιατί;
ΠΑΚΟ, ΑΑΑΑ, ΝΑΜΠ, ΕΕΕΟ, ΤΤΗΗ ή ΣΟΟΣ

Το ΑΑΑΑ! Οι τέσσερις τετράδες σχηματίζουν τη φράση ‘ΕΓΙΑ ΜΟΛΑ ΕΓΙΑ ΛΕΣΑ’, αν πάρουμε πρώτα τα πρώτα γράμματα κάθε τετράδας, μετά τα δευτέρα, μετά τα τρίτα κ.ο.κ.
Τετράδα γραμμάτων Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr