Θάβουν και ξεθάβουν


Με θάβουν όταν είμαι ζωντανό και με ξεθάβουν όταν είμαι νεκρό. Τι είμαι;

Ένα φυτό!
Θάβουν και ξεθάβουν Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr