Το χρησιμοποιούν οι άλλοι


Αν και είναι δικό σου, οι άλλοι το χρησιμοποιούν πιο συχνά. Τι είναι;

Το όνομα!
Το χρησιμοποιούν οι άλλοι Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 3 Ιανουαρίου, 2018 από grifoi.gr